Banner
home Foto's Oldemarkt Vakantie's Links Contact
Oldemarkt (Stellingwerfs:Oldemaark) is een kleine dorpskern in de gemeente Steenwijkerland in de provincie Overijssel Tot 1973 was Oldemarkt een zelfstandige gemeente maar werd in dat jaar met de gemeenten 
Kuinre en blankenham 
samengevoegd tot de nieuwe gemeente IJsselham. Het gemeentehuis stond in Oldemarkt.

Elk jaar wordt op hemelvaartsdag in Oldemarkt nog de zogenaamde Lambertusmarkt gehouden die duizenden mensen trekt. De markt is het schrale overblijfsel van de belangrijke boter- en veemarkten die tot rond 1900 in Oldemarkt werden gehouden.

De naam Lambertusmarkt vinden we terug in de in 1437 door bisschop Rudolf van Diepholt verleende toestemming tot het houden van twee jaarmarkten in Oldemarkt, waarvan de eerste zou zijn op Sint-Lambertusdag (uit: De Geschiedenis van de Gemeente Oldemarkt door H. Kooy, ambtenaar ter secretarie, 1910).

In een oorkonde van 26 maart 1336 verleent bisschop Jan van Diest aan de eigenerfden van Paasloo en Dodovene (Oldemarkt) toestemming zich kerkelijk af te scheiden van Steenwijk, op voorwaarde dat zij bleven bijdragen in de onderhoudskosten van de kerk van Steenwijk. Ieder huis moest een hoen aan de moederkerk leveren. Die verplichting gold zowel voor de 'geërfden' als voor de 'koters' die in Paasloo en 'an der Market ende op de Hair' woonden.

Honderd jaar later, op 10 juni 1438, verleent bisschop Rudolf van Diepholt aan 'de parochianen van Paesloe' het recht tot instelling van een zelfstandig schoutambt en het recht twee jaarmarkten en een weekmarkt te houden 'in de Oldemarck'.

Handel, verkeer en bedrijvigheid zorgden voor bloei van Oldemarkt, met name de botermarkt en de biggenmarkt.

Oldemarkt heeft een inwoners aantal van p/m 2500 personen. Lokaal word Oldemarkt ook wel Oldejeuje genoemt

Oldemarkt

De gemeente is op 1Januari 2001 ontstaan en omvatte de per die datum opgeheven gemeenten Brederwiede, Steenwijk en IJsselham. Aanvankelijk was de naam van de nieuwe gemeente ook Steenwijk, maar op1 januari 2003 werd de gemeente hernoemd tot Steenwijkerland. De gemeente komt grotendeels overeen met het historische Land van Vollenhove, naast Twente en Salland de derde landstreek van Overijssel.

Oldemarkt kent een 4 tal monumentaalen panden

R.K. St.-Willibrorduskerk  bj 882  Hervormde kerk bj midden 15e eeuw

R.K. St.-Willibrorduskerk bj 882

Hervormde kerk bj midden 15e eeuw
 Pand met twee bakstenen trapgevels met zandstenen
afdekkingen en waterlijst 
Veerhuis bj 1821
Pand met twee bakstenen trapgevels Veerhuis bj 1821

Gemeentelijke monumentale woning uit 1830

Voor de lief hebbers kent Oldemarkt ook en twee tal museums


                                Museumboerderij Van der Vegt                                  Radiomuseum


Museumboerderij Van der VegtGeopend van Pasen tot okt. van 10.00 tot 17.00 uur.
Vaste collectie: in het museum is voor ieder wat te zien uit grootmoeders tijd. Verzameling die in vele jaren is bijeen vergaard en gespaard. Hoogtepunten: landbouwwerktuigen, tractors, ingerichte kamer, winkeltje, schoenmakerij en smederij.

Paasloërallee 2,
8378 JG Paasloo
http://www.museumboerderijpaasloo.nl


RadiomuseumOldemarkt heeft ook een museum. Vlakbij het Veerhuys op Hoofdstraat 146 bevindt zich het radiomuseum "HOME". In dit museum kunt u de hobby van Jannes Punter bewonderen. Hij verzamelt namelijk oude radio's, bandrecorders en randapparatuur. Er staan zo'n 200 verschillende apparaten.
Openingstijden: woensdag en vrijdag van 10.30 tot 17.00 uur en
              zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur.
Er wordt geen entree geheven, maar een vrije     gift wordt op prijs gesteld.